Search This Blog

Wednesday, 19 October 2011

TAJUK 4 : PEMBINAAN UJIAN

UJIAN  OBJEKTIF 

DEFINISI
 • Soalan objektif merupakan perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respon.
 • Soalan objektif juga merupakan satu bentuk instrumen pentaksiran yang menggunakan item objektif. Item seumpama ini sesuai digunakan untuk mentaksir pengetahuan, kemahiran intelektual dan kemahiran berfikir. Ujian jenis ini memerlukan pelajar menulis atau memilih satu jawapan yang betul atau paling baik. Apabila sesuatu semakan jawapan dibuat semua pemeriksa akan memberi markah jawapan yang sama.
 • Gronland,1977:
“Soalan objektif dibentuk daripada beberapa item objektif yang boleh diperiksa secara objektif iaitu pemeriksa berlainan memperolehi skor yang sama ketika memeriksa tindak balas yang serupa”.

Soalan berbentuk objektif terbahagi kepada dua jenis:
 1. Item respon bebas
 2. Item respon tetap (item objektif pilihan)

1. ITEM RESPON BEBAS
Item jenis respon bebas memerlukan calon meneliti soalan dan menuliskan sendiri jawapan sendiri. Biasanya jawapan yang ditulis pada hujung soalan. Terdapat juga soalan yang berbentuk melengkapkan penyataan.

Contoh;
 1. Apakah lawan bagi perkataan rajin ? ________
 2. Kita mesti ______bermain sekarang sebab hujan.
2. ITEM RESPON TETAP
Item respon tetap memerlukan pelajar memikirkan jawapan yang paling betul atau paling tepat. Jawapan dipilih daripada dua atau lebih pilihan.
 • Jenis soalan respon tetap;
i.  Format salah betul
ii. Padanan
iii.Aneka pilihan

i. Format salah betulSoalan jenis ini mengandungi penyataan yang perlu ditandakan dua pilihan sahaja iaitu 
 • betul (B) atau salah (S)
 • setuju (S) atau tidak setuju (TS)
 • ya (Y) atau tidak (T).
ii. Padanan

Soalan jenis ini memerlukan pelajar memilih jawapan dengan memadankan objek atau perkara yang berkaitan di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Bilangan padanan tidak perlu terlalu banyak bagi mengelakkan kekeliruan semasa menjawab. Ayat yang digunakan juga tidak perlu terlalu panjang. 

Aneka PilihanAneka pilihan tergolong dalam item tetap kerana item jenis ini diberikan tindak balas tetap.
Jenis item aneka pilihan;
 1. Berbentuk soalan
 2. Pokok soalan berbentuk ayat tidak lengkap
 3. Analogi
 4. Antonim
 5. Jenis negatif
 6. Mengisi tempat kosong
 7. Jenis campuran
 8. Teknik kloz
 9. Mengelaskan 
Panduan pembinaan Item
 1. Pokok soalan (stem)
  •Bahasa mudah difahami
  •Berbentuk soalan / ayat tidak lengkap
  •Kesukaran mengikut aras kesukaran taksonomi
  •Kurangkan soalan berbentuk negatif (10%-hitamkan / garis)
  •Gambar, rajah, dan carta disertakan bagi soalan yg berkaitan.
 2. Bahan ransangan
 3. Pilihan jawapan
  •Jawapan yang disediakan haruslah logik.
  •Ditulis sejajar (semua huruf / semua angka)
  •Elakkan menggunakan perkataan semua di atas betul atau semua di atas salah.
  •Jawapan disusun mengikut urutan abjad atau nombor.
  •Jawapan juga perlu disusun mengikut dari ayat pendek ke ayat paling panjang.
  •Tiada perkataan yg berulang
  •Pastikan satu jawapan shj yg betul
 4. Distraktor (penganggu jawapan)4. Struktur item (roman & abjad)
Kelebihan
 • Mudah disemak
 • Mempunyai ciri kebolehpercayaan (pengurusan masa pelaksanaan)
 • Menguji banyak topik
 • Mempunyai nilai potensi diagnostik (mengesan pencapaian murid)
 • Mengukur proses mental yang tinggi
Kelemahan
 • Murid tidak dapat mengeluarkan idea.
 • Potensi untuk meneka jawapan tinggi
 • Sukar untuk dibina
 • Tidak dapat mengetahui tahap penguasaan murid dalam pelajaran
 • Calon bijak tidak perlu belajar banyak
 • Tidak dapat mengukur keaslian 

UJIAN SUBJEKTIF

Definisi : 
 • Soalan subjektif merupakan satu bentuk penyataan yang berbentuk pertanyaan untuk menguji pengetahuan, pengalaman, kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respon secara tulisan.
 • Terdapat dua jenis
 1. Tindak balas terhad (struktur – jwpn : 1 frasa, 1 ayat, 1 pernyataan)
 2. Tindak balas lanjutan (esei)

Prinsip pembinaan soalan jenis strukturItem jenis struktur terbentuk daripada satu atau dua bahagian isi kandungan jawapan yang mengandungi beberapa patah perkataaan dan bahan-bahan yang disertakan pada soalan. Jenis soalan sebegini mengehadkan isi dan bentuk jawapan. Jawapan yang ditulis biasannya berbentuk pendek dan tidak panjang. Jawapan tidak memerlukan huraian lanjutan.

Prinsip pembinaan soalan jenis esei
Aras kesukaran soalan hendaklah setara. Bahasa yang digunakan tidak perlu berbunga-bunga. Soalan hendaklah jelas dan sesuai dengan aras kemahiran pelajar.

Panduan Pembinaan Item Subjektif
 • Membentuk JSU
 • Mengubal soalan berdasarkan prinsip berikut :
  1.Tugas / arahan soalan jelas
  2.Perkataan yg digunakan setaraf dgn pencapaian bahasa calon.
  3.Menggunakan perkataan yg kelas (jelaskan, bandingkan, dan lain-lain)
  4.Mengubal bilangan soalan secara berpatutun.
  5.Sediakan satu skema pemarkahan.
Kelebihan
 • Mudah digubal
 • Sesuai untuk semua mata pelajaran
 • Sesuai untuk semua aras taksonomi
 • Membuatkan calon menganalisis, mengintegrasikan idea yg siperoleh.
 • Mengurangkan konsep meneka.
 • Berguna untuk mengesan punca kelemahan, salah tafsiran, konsep-konsep yang samar-samar.
 • Murid boleh mengelolakan pengetahuan mengemukakan pendapat dan sikap, dan boleh membuktikan inisiatif daya cipta atau keaslian.
Kelemahan
 • Bidang yg diuji terhad
 • Soalan boleh diramal
 • Mengukur pengetahuan dlm satu bidang sahaja.
 • Proses memeriksa lama dan memerlukan tenaga yang banyak. 

No comments:

Post a Comment